ANONIMAT - system do automatycznej anonimizacji dokumentów urzędowych

Udostępnienie informacji publicznej zawartej w dokumentach urzędowych  zawsze musi poprzedzać proces anonimizacji ich treści. Zasadniczym celem anonimizacji jest przetworzenie treści dokumentu w taki sposób, aby skutecznie uniemożliwić dokonanie rozpoznania konkretnych faktów, podmiotów, okoliczności  w wyniku usunięcia pozostałych danych i informacji z nimi związanych. W dużej mierze proces anonimizacji jest swoistym kompromisem między udostępnianiem informacji w celu ich upublicznienia a potrzebą przestrzegania obowiązujących norm prawnych gwarantujących ochronę określonych dóbr i wartości.

ANONIMAT jest systemem stworzonym do automatycznej anonimizacji treści dowolnych dokumentów urzędowych. System jest rozwiązaniem innowacyjnym na polskim rynku usług elektronicznych.  Stanowi tym samym optymalne narzędzie służące do anonimizacji treści dokumentów, bowiem przy jednoczesnej redukcji zatrudnienia, otrzymywana jest większa efektywność procesu anonimizacji oraz uzyskiwana jest minimalizacja błędów w wyniku zastosowania opracowanego oraz ściśle wykonywanego przez system algorytmu. Ważną cechą elektronicznego systemu anonimizacji jest również jego szybkość działania (prawidłowego funkcjonowania). Nadto zważyć trzeba, że automatyczna anonimizacja wpływa walnie na redukcję czynności powtarzalnych, charakterystycznych i występujących  przy  anonimizacji nieautomatycznej.

Proces automatycznej anonimizacji definitywnie usuwa wszelkie wady (błędy) anonimizacji manualnej (wykonywanej tradycyjnie przez urzędnika), a ściślej:

  1. Skraca do minimum wymagany czas analizy danych przez człowieka.
  2. Zapewnia jednorodność (jednolitość) przyjętych reguł anonimizacji.
  3. Kreuje uniwersalne reguły (metody) anonimizacji oraz ewentualnej publikacji.
  4. Zapobiega powstawaniu błędów podczas procesu anonimizacji (właściwych dla pracy człowieka).
  5. Zapobiega powstawaniu efektu dublowania czynności (znamiennego pracy manualnej).

Jedną z kluczowych zalet systemu jest fakt, że każdy etap przetwarzania dokumentu jest w pełni chroniony i wyposażony w rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo teleinformatyczne, a cały proces odbywa się zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. To nie tylko ułatwienie dla wielu instytucji przy realizacji wniosków o dostęp do informacji publicznej, to także kolejne narzędzie przyczyniające się do informatyzacji urzędów w Polsce i rozwijające społeczeństwo informacyjne.